پایگاه خبری معدن نیوز- مدیر مجتمع انگوران گفت: طبق طرح قرار است میزان استخراج مجتمع انگوران از بخش روباز ۷۵۰ هزار تن باشد، همچنین فعال‌سازی بخش زیرزمینی (سولفوره) و تراورتن نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، منصور شبانی افزود: امید است قبل از پایان نیمه اول ۹۵ فعال‌سازی بخش زیرزمینی (سولفوره) و تراورتن اجرایی شوند.
وی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای رسیدن به اهداف مذکور صورت گرفته است، گفت: در بخش استخراج روباز، عملیات توسط پیمانکار صاحب صلاحیت و مشاور مربوطه در حال انجام است و با توجه به توانی که پیمانکار و مشاور مجموعه دارند دستیابی به این هدف قابل تحقق است، در بحث زیرزمینی نیز مراحل انتخاب پیمانکار و مشاور در حال اجراست و قرارداد پیمانکار تراورتن نیز با توجه به توان مناسب پیمانکار در صورت تصویب هیأت اجرایی و تایید ستاد تمدید خواهد شد.
شبانی در خصوص میزان تولید سال ۹۴ اعلام کرد: در سال گذشته میزان استخراج ماده معدنی ۹۰۶ هزارتن بوده که این آمار نشان دهنده استخراج ۱۵۶ هزارتن بیش از برنامه مصوب است.

منبع خبر: http://www.madannews.ir/?code=17594