به گزارش تجارت پرس؛پیرو اطلاعیه های شماره ۶ ،۷ ،۹ ،۱۰و۱۱درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه در حداقل زمان ممکن مجدداً به اطلاع می رساند از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ فرآیند پرداخت صرفاً از طریق شعب بانک ملت سراسر کشور صورت می پذیرد، لذا ضروری است ۳۹۳ نفر از زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شرح فایل پیوست که دارای چک موسسه اعتباری توسعه هستند از تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۴ با در دست داشتن کارت ملی و لاشه چک، بدون هرگونه افتتاح حساب به شعب بانک ملت در محل سکونت خویش مراجعه، و پس از تحویل چک نسبت به دریافت مطالبات خویش اقدام نمایند.لازم به تاکید می باشد چنانچه زیان دیدگان محترم تا قبل از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ چک های خود را به موسسه اعتباری توسعه تحویل داده باشند ، درصورت عدم تسویه مطالبات تا تاریخ مذکور با مراجعه به موسسه اعتباری توسعه و دریافت چک های خویش مطابق رویه فوق اقدام نمایند .

جهت دریافت فایل اسامی اینجارا کلیک کنید.

منبع خبر: http://www.tejaratpress.ir/money/insurance/22043-اطلاعیه-شماره-۱۲-بیمه-ایران-درخصوص-زیان-دیدگان-بیمه-توسعه-فایل-اسامی