هنوز برای گفتن این که سهامداران فعال و اهل مبارزه و پیکارهای تبلیغاتی فقط به منافع کوتاه مدت خود فکر می­ کنند، وضعیت چندان روشن نیست و خیلی سخت می­ شود شواهدی برای آن دست و پا کرد.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین (بورس)