سازمان دامپزشکی کشورجزو ارگانهای دولتی میباشد که به طور معمول نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون عمومی‌و مصاحبه جذب مینماید.

پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب آگهی استخدام سراسری – استخدام سراسر کشور