شرکت مشاوره ارتباط بهین ساپرا واقع در تهران در نظر دارد از واجدین شرایط زیر کارمند واحد فروش -با حقوق و شرایط بسیار مناسب استخدام
پرتال دانشگاهی کشور Iran University Portal : آخرین مطالب آگهی استخدام سراسری – استخدام بازار یاب و کارشناس فروش