9 شرکت در هيات پذيرش بورس تهران براي ورود به بازار سرمايه مجوز دريافت کردند که پس از تکميل برخي موارد جزيي از جمله پذيرش در نزد سازمان بورس و ارايه بودجه بر اساس دستورالعمل هيات پذيرش در بورس تهران عرضه خواهند شد.از جمله اين شرکت ها بايد به نفت جي ،نفت سپاهان،هلدينگ صدر تامين،هلدينگ سيماني سيدکو،سيمان خوزستان،فولاد کاوه جنوب کيش و انتقال نماد معاملاتي فولاد صبانور از فرابورس را بايد اشاره کرد که در سال 93 محقق خواهند شد.بر اساس برنامه ريزي ها در سال 93 بورس تهران ميزبان عرضه اوليه سهام حداقل 10 شرکت جديد و پذيرش 7فقره اوراق مشارکت ،2 فقره صکوک اجاره و در نهايت پذيره نويسي تعداد 4 صندوق مشترک سرمايه گذاري قابل معامله خواهد بود.

سایت و انجمن گفتگوی بورسی – گفتگوهاي بورسي