دولت با عدم پرداخت بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی که بخش عمده‌ای از سهامداران آن از طریق بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نه ‌تنها شعار حمایت از تولید را اجرا نکرده، بلکه هزینه‌های تأمین مالی آنان را افزایش داده است.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین (بورس)