در كسب‌وكار امروز، ارائه خدمات الکترونیک از اهميت قابل توجهي در جلب رضايت مشتريان برخوردار است. اين موضوع در صنعت خودروسازي بيشتر قابل لمس است. استفاده از فناوري كارت هوشمند و قابليت‌هاي گسترده‌ي آن مانند توان مدیریت اطلاعات، قابليت امنيتي بالا و انجام تبادلات اطلاعاتی امن در حل بسياري از مشكلات موجود در حوزه‌ي بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش بسيار سودمند و عموماً اجتناب‌ناپذير است.

به این منظور، در سال 1384 گروه صنعتی ایران‌خودرو شرکت تجارت الکترونيک ایران‌خودرو را با ماموریت ایجاد زیرساختهای تجارت الکترونیک و استقرار سامانه کارت هوشمند در گروه صنعتی ایران خودرو تأسیس نمود. در حال حاضر این شرکت با رویکرد جدید مدیرتی و همکاری نخبگان دانشگاهی در حال توسعه کسب و کار و استقرار سامانه کارت هوشمند در حوزه های مختلف گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.

شرکت تجارت الکترونيک ايران خودرو