شجام شرکت جذب دانشجویان غیر ایرانی به دانشگاه های ایران هست و تاکنون بیش از ۱۵۰۰۰ نفر را در دانشگاه های مختلف ثبت نام کرده است.

منبع خبر: http://ehami.ir/integration/