به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل ، این موسسه به منظور دسترسی صاحبان خودرو به نیازهای خودرویی نسبت به استعلام هایی از قبیل امکان استعلام با اسکن بارکد، امکان ذخیره پلاکها ، امکان مدیریت پلاک های ثبت شده( ویرایش حذف و استعلام) از طریق نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم نموده است.

با نصب نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل عملیات بانکی و دیگر خدمات مورد نیاز خود را انجام دهید.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/82133/امکان-ارائه-خدمات-خودرویی-طریق-نرم-افزار-فام-موسسه-ملل