بانک صادرات ایران + بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، بانک صادرات ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره را برابر با مبلغ ۲۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال به ثبت رسانده است.

عملکرد ماهانه وبصادر در مردادماه+بورس نیوز

تسهیلات وصولی طی دوره را نیز بالغ‌بر ۲۶۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین مقدار سرمایه ثبت‌شده طی دوره “وبصادر” مبلغی بالغ‌بر ۱۷۵ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال گزارش‌شده، بانک صادرات در مردادماه ۱۴۰۰ میزان پرداختی خود را جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۲۷ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال گزارش کرده است.

درآمد‌های “وبصادر” از تسهیلات اعطایی

عملکرد کسب درآمد وبصادر+بورس نیوز

بر پایه این گزارش، مجموع درآمد‌های بانک صادرات که از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی‌شده نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۷ درصدی مواجه بوده و درآمد‌های این بانک نسبت به ۵ ماهه سال گذشته نیز ۶۶ درصد افزایش را تجربه کرده، بیشترین میزان درآمد حاصل‌شده “وبصادر” در مردادماه از بخش «سایر تسهیلات» و «خرید دین» با مبالغ ۱۱ هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال و ۵ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال بوده است.

سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری وبصادر در مردادماه

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، مقدار پرداختی که بانک صادرات در مردادماه بابت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش پرداختی را به دنبال داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۷۶ افزایش را تجربه کرده، بیشترین میزان پرداختی “وبصادر” طی این دوره یک‌ماهه از آن بخش «سپرده‌های کوتاه‌مدت» با ۸ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/246386/افزایش-درآمد-۱۷-درصدی-وبصادر-در-مردادماه