به گزارش خبرنگار اخباربانک، هیئت مدیره این بانک به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک سامان به میزان ۳۴۸ درصد ارائه داد.

محل تامین این افزایش سرمایه نیز آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد بود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81689/پیشنهاد-افزایش-348-درصدی-سرمایه-بانک-سامان