با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

موسسات مالی!
برو سراغ هلدینگ‌ها حاج‌آقا معنی حقوق نجومی رو تازه درک می کنی …

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

تو اوایل دولت قبل نیز از رهبری نامه و بودجه گرفتند که کشاورزی خوزستان را راه بیاندازند از نوع کشاورزی مکانیزه
تهش آب قطع شد!

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 

بله دیگه
شما زحمت مرداد پارسال تا امسال رو ببین فقط!
نوش جونشون

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

البته بچه‌های بالا گفتن نه آب زیرکاه رو میخوایم
اما گعده رفیقمون که وزیر انتخاب می کنه، میگه نه از این بهتر هم هست!

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

والا بازار تا ی نخود رشد کرد؛ دوباره چالش تغییرات مدیریتی اومد
نون انگار تو تغییر مدیریته!

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

بازار که در آن دولت وجود نداشته باشد
بازاری که سهامی عام را خاص نکنند!

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

والا فعلا باید ناظرها رو باور کرد!
کارش خیلی بیشتر بیخ پیدا کرده با این اوصاف

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

میگن شما هم از بچگی با لباس … عکس داشتید
دربی نقل و انتقالات رو بردن!

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

وام بگیر عزیزم
وام
.
.
.
بازگشت همه به سوی بانک است 

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

شما عجله نکن
به قول معروف، تایم سودسازی که ما بیداریم آقا ناظره بست!
میگن دوباره بست سهم رو …
ناظر جان تو تغییرات منفی کجایی پَـــــــــــــــــــــــــ

با فیلترشکن ببینید ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 

آقا این خودرویی ها همینجوری ترمز ندارند 
فکر کن که دامنه نوسان هم نباشه!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/246341/با-فیلترشکن-ببینید-۱۴۰۰۰۶۰۶