به گزارش اخباربانک، بانک ایران زمین در نگاه اول با روند زیاندهی همراه می باشد، سرفصل دریافت سپرده ها و تسهیلات نیز توازنی ندارد اما این بانک نکته مهمی در دل خود دارد.

بانک سپرده های خوبی را جذب کرده است، اما به دلیل این که متولی انحلال موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین شد در قبال سپرده هایی که از موسسه فوق به بانک منتقل شد املاک و مستغلات و شرکت های زیادی را دریافت کرد.

این امر در سرفصل سایر دارایی ها به ارزش حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منعکس شده است به عبارتی بانک در مقابل زیان انباشته خود ۱۴۳۰۰ میلیاردی خود ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان فقط در سرفصل سایر دارایی های خود دارد.

و علاوه بر پوشش زیان انباشته و توان خروج از ماده ۱۴۱ چون این دارایی ها عمدتا املاک و شرکت می باشند، با فروش آن ها بانک می تواند زیان انباشته خود را حتی مستهلک نیز نماید.

به عبارتی تنها کاری که باید بانک انجام دهد تبدیل دارایی های خود و فروش آن ها به مانند سایر بانک ها می باشد با این امر هم زیان انباشته بانک کاهشی می شود، هم با ورود منابع جدید و تسهیلات دهی درآمد های مشاع بانک رشد خوبی خواهد داشت.

حتی بانک در این خصوص نیز شفاف سازی نموده و تصمیم دارد طبق الزامات بانک مرکزی هم اقدام به فروش دارایی ها و کاهش زیان انباشته و بعد از آن افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ نماید، یعنی همان راهی که منجر به احیا بانک های صادرات و تجارت شد را بانک ایران زمین نیز در همان مسیر در حال گام برداشتن است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81666/بانک-ایران-زمین-مسیر-رشد