سیمان ساوه و کیسه‌هایی که مشتریان نپسندیدند

به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، شرکت سیمان ساوه که علارغم آنکه در میانه‌های مرداد با کاهش درآمد همراه شده بود، در ادامه توانست تا با شیب صعودی مناسب به سوی جبران کاهش درآمدزایی‌ها کام بردارد و در این مسیر نیز موفق بود، ولی در هفته نخست شهریورماه، برای بخش فروش، اتفاق ناخوشایندی رخ داد.

سیمان ساوه و کیسه‌هایی که مشتریان نپسندیدند

همانطور که این سیمان ساز در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه یک بار بورس کالا را بدون مشتری ترک کرده بود، اینبار نیز در هفته نخست شهریورماه نیز متاسفانه این شرکت بدون مشتری ماند تا نتواند رکورد درآمدی که در هفته گذشته از خود برجای گذاشته بود را بشکند یا حداثل آن را تکرار کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/246277/سیمان-ساوه-و-کیسه‌هایی-که-مشتریان-نپسندیدند