پتروشیمی خراسان+بورس نیوز

به گزارش گروه کالایی بورس نیوز، شرکت پتروشیمی خراسان در هفته‌ای که گذشت ۵۶۰ تن کریستال ملامین در بورس کالا عرضه نمود.

تقاضای ۴۵۵ تنی و حجم معاملات ۴۵۵ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۴۹۰.۴۱۰ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

عملکرد هفتگی خراسان+بورس نیوز


بیشتر بخوانید: کاهش نرخ «اوره پریل» “خراسان” طی هفته گذشته


محصول دیگری که توسط این پتروشیمی مورد عرضه قرار گرفته مربوط به اوره پریل و آمونیاک (مایع) با مقادیر ۶۰۰ تن و ۵۰۰ تن بوده، حجم معامله محصول اوره پریل پتروشیمی خراسان در هفته گذشته برابر با ۵۰۰ تن بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/246269/خراسان-با-۳-محصول-پا-به-میدان-بورس-کالا-گذاشت