شرکت قند بیستون+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، شرکت قند بیستون از نتایج برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، املاک مازاد شرکت واقع در استان کرمانشاه از طریق مزایده عمومی واگذار شد.

برای املاک مازاد


  • بیشتر بخوانید:

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/246241/برای-املاک-مازاد-قیستو-مشتری-پیدا-شد