به طور متوسط در تیرماه بانک‌ها ۹۷ ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده‌اند. در میان بانک‌های پذیرنده بانک “مشترک ایران-ونزوئلا” با مبلغ ۲ ریال از هر ۱۰۰ ریال مبالغ جذب شده کمترین و بانک “پارسیان” با مبلغ ۱۹۸ ریال بیش‌ترین مبلغ جذب شده را به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال مبلغ جذب شده، پرداخت کرده‌اند.    

با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید، هم تعداد تراکنش ها و هم بازه مبلغی تراکنش‌ها هستند، به نظر می رسد که بانک‌هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر  ۱۰۰ هزار ریال تراکنش داشته‌اند، متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک‌ها را تجربه کرده‌اند یا به عبارتی مبلغ تراکنش بیشتری به ازای تعداد تراکنش مشابه با سایر بانک‌ها، از پذیرندگان خود دریافت کرده‌اند.به استناد جدول فوق، اختلاف متوسط کارمزد پرداختی بین بانک با کمترین و بیشترین متوسط (بانک “پارسیان” و بانک “مشترک ایران-ونزوئلا”)، ۹۴.۱۳ برابر است. این اختلاف بالا به دلیل خیلی پایین بودن
مبلغ کارمزد پرداختی بانک “مشترک ایران-ونزوئلا نسبت به سایر بانک های کشور میباشد.

در صورتی که ملاک برای پایین ترین مبلغ کارمزد پذیرندگی را بانک دوم دارای کمترین مبلغ پرداختی کارمزد پذیرنگی قرار دهیم، اختلاف متوسط کارمزد پرداختی بین بانک با کمترین و بیشترین متوسط (بانک “پارسیان” و بانک “توسعه صادرات ایرا ن”) ، ۹.۸۵ برابر است. یعنی بانک “پارسیان” به نسبت هر ۱۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ تراکنش خرید جذب شده ۹.۸۵ برابر بانک “توسعه صادرات ایران” کارمزد پرداخت کرده است. اختلاف متوسط کارمزد نشان میدهد که بانکهایی مثل “مشترک ایران-ونزوئلا”، “توسعه صادرات ایران” و “صنعت و معدن” در فرآیند بازاریابی و نصب ابزار برای صاحبان حساب، اثربخش تر عمل نموده اند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81628/کدام-بانک-ها-بازاریابی-نصب-ابزارهای-پرداخت-موفق-تر-بوده-اند