رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران:

داده‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که ۱۰ تا ۱۲ درصد برق تولیدی در کشور در مرحله انتقال و توزیع از بین می‌رود. میزان تلفات برق در ایران، سالانه حدود ۴۰ تراوات ساعت است. این میزان تلفات در برق تولیدی، معادل ۴۳ درصد کل مصرف برق خانگی در ایران است.

طبق آمار رسمی وزارت نیرو، ظرفیت تولید برق در کشور رقمی معادل ۸۵ هزار مگاوات است. این در حالی است که ظرفیت واقعی تولید برق کشور کمتر از ۶۰ هزار مگاوات است و ۱۲ هزار مگاوات از تولیدات این بخش نیز مربوط به نیروگاه‌های آبی است که با توجه به روند خشکسالی‌‌ها در کشور طی سال‌های اخیر، نیروگاه‌های آبی کشور با نصف ظرفیت فعال هستند.

تعداد مشترکان جدید در سال ۹۹ به ۷۵۴ هزار مشترک رسیده است در حالی که این میزان طی سال پیش از آن، معادل ۷۱۴ هزار مشترک جدید بود.

وزارت نیرو در حالی سال گذشته، رشد ۴۸۰۰ مگاواتی تولید برق را هدفگذاری کرده بود که در عمل تنها ۴۰ درصد از آن محقق شد که با روند محدودیت‌های موجود، طی سال‌های آتی نیز کاهش تولید برق در کشور تداوم پیدا خواهد کرد.

با استناد به آمار وزارت نیرو، ۴۶ درصد از ظرفیت تولید برق کشور مربوط به نیروگاه‌های حرارتی و گازی است. راندمان این نیروگاه‌ها معادل ۲۰ تا ۳۲ درصد است که از حیث استاندارد و نرم جهانی، راندمان بسیار ضیعفی است. با تبدیل این بخش از نیروگاه‌ها به نوع چرخه ترکیبی، راندمان تولید برق به بیش از ۴۵ درصد قابل انجام است.

بخش عظیمی از برق کشور در نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که راندمان بسیار پایینی دارند. در حال حاضر تنها ۳۶ درصد برق کشور از نیروگاه‌های چرخه ترکیبی تولید می‌شود که این میزان معادل یک‌سوم برق کشور است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/246069/تلفات-برق-تولیدی-کشور-معادل-۴۳-درصد-مصرف-برق-خانگی