نوع قیمت‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی مهمترین چالش این صنعت

به گزارش بورس نیوز، امیرحسین اکبریان، عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی نصیرماشین، نوع قیمت‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی خودرو را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت خواند و اظهار کرد: نحوه قیمت‌گذاری در این صنعت به گونه‌ای است که سبب عقب ماندن صنعت قطعه‌سازی خودرو از چرخه بورس و تامین مالی و در نتیجه، کاهش سودآوری و نیز گردش نقدینگی پایین شده است.وی با اشاره به تعیین قیمت خودروسازان برای شرکت‌های قطعه‌ساز تصریح کرد: این موضوع شرکت‌های قطعه‌ساز را با مشکلات زیادی دست به گریبان کرده است. برخی از قطعه‌سازان، صورت‌های مالی شفافی ندارند و متاسفانه آن‌ها هم‌سنگ ما می‌شوند و این موضوع سدی در مقابل اعلام قیمت واقعی و نرخ بهای تمام شده است که نه تنها بر این صنعت بلکه بر سهامداران آن نیز اثر می‌گذارد و اجازه نمی‎‌دهد سهامداران از آن منتفع شوند.

به گفته عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی نصیرماشین، در این شرایط و در موضوع تامین مالی، طبیعی است هیچ سهامداری انگیزه‌ای برای مشارکت در تامین منابع مالی به صورت مستقیم نخواهد داشت و مبحث تامین مالی به سهامدار عمده واگذار می‌شود که او هم محدودیت‌های خاص خود را دارد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/245975/نوع-قیمت‌-گذاری-در-صنعت-قطعه‌-سازی-مهمترین-چالش-این-صنعت