به گزارش اخباربانک، احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار برنامه های خود از ۸ راهبرد اصلاحی برای بازار سرمایه رونمایی کرد. این راهبردها عبارتند از:

۱٫  افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی

۲٫  متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه

۳٫  حذف تنظیم گری های غیرضروری و مضر

۴٫  تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام

۵٫  کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه

۶٫  لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری

۷٫  اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه

۸٫  تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81517/راهبردهای-اصلاحی-وزیر-پینشهادی-اقتصاد-بازار-سرمایه