به گزارش اخباربانک، احسان خاندوزی با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی و تامین مالی تولید یک انتخاب تشریفاتی نیست، یک الزام است و مقامات دولت نباید موجب تزریق بی اعتمادی باشند.


 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81499/دیدگاه-گزینه-پیشنهادی-وزارت-اقتصاد-دولت-درباره-بورس