خبرگزاری صداوسیما: بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، از دوشنبه ۲۵ تا شنبه ۳۰ مرداد تعطیل اعلام شد.

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای کنترل کرونا ادارات، بانک ها و وزارتخانه ها در کل کشور تعطیل می شوند.

جزئیات این خبر به اطلاع خواهد رسید.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81503/ستاد-کرونا-بالاخره-درباره-تعطیلی-تصمیم-گرفت