سبدگردان هدف+بورس نیوز

به گزارش بورس نیوز، در این مراسم که به میزبانی شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران برگزار شد؛ مدیران عامل این دوشرکت ضمن بررسی شرایط بازار سرمایه و افق های پیش روی این بازار در آینده، با اذعان به ظرفیت‌های پویای دو شرکت در زمینه پاسخگویی به نیازهای مشتریان و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد وسودآور در بازار سرمایه، شرایط همکاری دوجانبه در راستای اهداف دو شرکت را مورد بررسی قرار دادند.در این تفاهمنامه شرکت سبدگردان هدف با بهره گیری از توان علمی و تحلیلی کارشناسان خود در شبکه تحلیل جامع هدف در کنار افتتاح حساب و انجام معاملات مشتریان خود در کارگزاری بانک رفاه کارگران، نسبت به ارائه خدمات تحلیلی ومدیریت دارایی در این همکاری د وجانبه اقدام می نماید.

همچنین کارگزاری بانک رفاه کارگران در این تفاهمنامه با در اختیار دادن زیرساخت‌های معاملاتی و اعتباری برای مشتریان شرکت سبدگردان هدف به همکاری در قالب این تفاهمنامه اقدام می‌کند.

دو حوزه فعالیتِ قبولی سمت در ابزارهای و نهادهای مالی تقاضا شده از طرف دو شرکت نزد سازمان بورس اواق بهادار و آموزش کارکنان، مشتریان و عموم مردم از مهمترین محور های تفاهمنامه دو شرکت بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/245639/تفاهمنامه-همکاری-میان-شرکت-سبدگردان-هدف-وکارگزاری-بانک-رفاه