صندوق های سهامی+بورس نیوز

به گزارش بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام پرداخته‌شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک‌ساله آن‌ها اشاره کرد.


بیشتر بخوانید: بیشترین بازدهی ماهانه و فصلی از آن کدام صندوق‌ها بود


ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام در سومین هفته مرداد ۱۴۰۰، برابر با ۵۷ هزار و ۸۹ میلیارد تومان رسید و در مقایسه با هفته گذشته، بیش از یک هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان دارایی از این صندوق‌ها خارج شد.

۸۴۴ میلیاردتومان در حساب درآمد ثابت‌ها+بورس نیوز

۸۴۴ میلیاردتومان در حساب درآمد ثابت‌ها+بورس نیوز

بهترین عملکرد هفتگی را صندوق «سهام بزرگ کاردان» با ۷.۹۱ درصد بازدهی مثبت به خود اختصاص داده پس‌ از آن نیز صندوق «مشترک دماسنج» با ۷.۸۱ درصد بازدهی مثبت، بهترین عملکرد را در هفته قبل داشته است.

همچنین، ضعیف‌ترین بازدهی هفتگی را سه صندوق «بانک دی» با ۲.۱۹ درصد مثبت و «ثروت آفرین تمدن» و «فیروزه موفقیت» به ترتیب با ۲.۸۲ درصد و ۲.۹۷ درصد بازدهی مثبت داشته‌اند.

ذره‌بینی بر عملکرد ماهانه صندوق‌ها

بهترین عملکرد ماهیانه را صندوق «مشترک سبحان» با ۱۷.۱۰ درصد بازدهی مثبت داشته و در انتهای این لیست، نام صندوق قابل معامله واسطه گری مالی یکم با عملکرد ۰.۸۱ درصدی مثبت مشاهده می‌شود.

دوره سه ماه‌های که برترین‌ها وضع خوبی داشتند

صندوق «مشترک یکم آبان» و «آوای سهام کیان» نیز در این بازه زمانی بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد نیز در انتهای نام صندوق‌ها «قابل معامله واسطه گری مالی یکم» با ۴.۸۶ درصد بازدهی منفی مشاهده شد.

عملکرد سالانه بررسی شد

در یک سال منتهی به ۱۹ مرداد سال ۱۴۰۰ بهترین عملکرد سالیانه را دو صندوق «سرو سودمند مدبران»، «مشترک پیشتاز» به ترتیب با ۱۵.۱۱ و ۱۴.۶۵ درصد بازدهی مثبت به خود اختصاص داده‌اند.

صندوق‌های مشترک رشد سامان و مشترک ایساتیس پویای یزدنیز به ترتیب با ۴۹.۰۹ و ۴۳.۹۲ درصد بازدهی منفی، ضعیف‌ترین بازدهی‌های یک‌ساله را داشته‌اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/245608/۸۴۴-میلیاردتومان-در-حساب-درآمد-ثابت‌ها