به گزارش اخباربانک، با آغاز فرآیند عرضه اولیه ۱۵ درصد از سهام سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهمین شرکت جدید سال در نهایت هر سهم “مدیریت”  ۵۰۲۳ ریال کشف قیمت شد.

این عرضه شامل ۲۱۰ میلیون سهم “مدیریت” با محدوده قیمتی ۴۵۶۶ تا ۵۰۲۳ ریالی هر سهم و سهمیه ۴۲۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود که به هر کد معاملاتی، ۷۶ سهم ‏تخصیص داده شد.

به این ترتیب، ۲ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۹۴۴ نفر خریدار “مدیریت” شدند تا رکورد خریداران عرضه اولیه شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس با ۵ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۰ نفر خریدار در ۱۲ شهریور سال گذشته همچنان پابرجا بماند.

بنابراین گزارش، طی سال جاری سهام ۸ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان، تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، صنعت غذایی کورش، لیزینگ کارآفرین،  گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، محصولات کاغذی لطیف، سپید ماکیان و سرمایه گذاری هامون صبا عرضه اولیه شده و سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، نهمین شرکت تازه وارد سال بشمار می رود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81467/مدیریت-۵۰۲۳-ریال-کشف-قیمت