به گزارش اخباربانک، حسینی کنارویی ضمن اشاره به موفقیت خوب طرح پیشرو که توانست منافع بانک و همکاران را تامین نماید ، اظهار داشت: با توجه به نتیجه اثر بخش مقرر شد که این طرح مجددا در سه دوره ۱۲۰ روزه تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ اجرا شود این طرح می تواند برای جذب منابع استان به همکاران انگیزه مضاعف دهد، همچنین شرایط ایجاد دوطرح پیشرو و لیگ برتر را مفصلا ( به لحاظ اهداف تعیین شده ، زمان طرح) برای همکاران توضیح دادند و از آنها خواست که از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.

کنارویی آمار عملکرد استان های خوزستان و لرستان ( منابع، مصارف، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی، منابع ارزان قیمت، بانکداری مدرن و مطالبات) را به تفکیک و با شفافیت و علت موفقیت و ضعف در هر یک از موضوعات را بیان نموده و از همکاران خواست که در هر زمینه ای که ضعیف عمل کرده راهکار داشته باشند و تلاش مضاعف کنند و استان را به هدف مورد نظر برسانند.

او در ادامه بیان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته برای سال ۱۴۰۰ یک برنامه عملیاتی ویژه برای تمامی واحدها( مدیریت، شعب؛ ستاد) تدوین شده که معتقدم با اجرای خوب و به موقع آن موفقیت به همراه خواهد داشت و امیدوارم صدای تفاوت عملکردی همکاران ما در بانک ایران زمین در سال جاری طنین انداز شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81471/اجرای-طرح-پیشرو-بانک-ایران-زمین-خوزستان