مجتمع سیمان غرب آسیا+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، مجتمع سیمان غرب آسیا در دوره ۶ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری، ١٣٩ میلیارد و ٩١ میلیون تومان فروش داشته که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٧٣ میلیارد تومان افزایش داشته (۱۱۰ درصد) است.

از این میزان درآمدی که از فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال به‌دست‌آمده١۴٠٠، بیشترین فروش در هر دو دوره مربوط به فروش سیمان با مبلغ ١٣٩ میلیارد و ٩١ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٧٣ میلیارد و ١٧۵ میلیون تومان افزایش داشته است.

رودن سود و زیان خالص سجام+بورس نیوز

سود ناخالص مجتمع سیمان غرب آسیا در دوره ۶ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال ١۴٠٠، ۵٢ میلیارد و ٣١٨ میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته ٣٢ میلیارد تومان افزایش داشته، سود خالص مجتمع سیمان غرب آسیا مبلغی بالغ‌بر ٣۵ میلیارد و ١٣٠ میلیون تومان به ثبت رسیده، اما سال گذشته زیان خالص ١٠ میلیارد و ۴۵٣ میلیون تومانی را اعلام کرده بود.


بیشتر بخوانید: افزایش نرخ انواع سیمان خاکستری “سجام”


سجام” در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ هزینه‌های مالی خود را برابر با ٧ میلیارد و ۶۵٠ میلیون تومان ارائه کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ١١ میلیارد و ٢۵٠ میلیون تومانی داشته، مجتمع سیمان غرب آسیا زیان انباشته ١٧ میلیارد و ٩٧٠ میلیون تومانی را از خود بر جای گذاشته و این در صورتی است که در دوره منتهی به ٣٠ آذر سال ١٣٩٩، سود انباشته ۵٣ میلیارد و ٩٨ میلیون تومانی داشته است.

تسهیلات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ٣١ خرداد ١٣٩٩، ٢۵ میلیارد و ۵١۴ میلیون تومان بوده که در سال ١۴٠٠ با کاهش ۶ میلیارد و ٢٣٩ میلیون تومانی به ١٩ میلیارد و ٢٧۵ میلیون تومان رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/245395/زیان-انباشته-۱۸-میلیارد-تومانی-سجام