به گزارش اخباربانک، در پایان معاملات امروز، نماد شرکت های کاشی تکسرام، سرمایه گذاری صدر تامین، سیمان تهران، تولی پرس، سرمایه گذاری پارس آریان و کف برای برگزاری مجمع سالانه، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برای دو مجمع سالانه و فوق العاده، متوقف می شود.

براین اساس، “کترام، تاصیکو، ستران، شتولی، آریان، شکف” برای تصویب صورت های مالی و “پترول” برای تصویب صورت های مالی و افزایش سرمایه ۳۶۰ درصدی از محل سایر اندوخته ها، چهارشنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81437/توقف-موقت-۷-نماد-مجمع-سالانه