به گزارش اخباربانک، میزان خسارتی که بیمه دی در تیرماه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود پرداخت کرده مبلغی بالغ‌بر ۲.۷۱۲ میلیارد ریال گزارش‌شده و این بخش نیز از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه ۷.۷۴۶ میلیارد ریال خسارت به بیمه شدگان پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش صورت گرفته، میزان پرداختی بیمه دی در تیرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته با کاهش نزدیک به ۲۰ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۵۶ درصد افزایش پرداختی داشته است.

بیشترین میزان پرداختی بیمه دی در تیرماه متعلق به بخش «درمان» با ۲.۴۲۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۳ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته است.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81363/حجم-خسارت-های-پرداختی-بیمه-دی-۲۰-درصد-آب-رفت