به گزارش اخباربانک، در تیر ماه سال ۱۴۰۰ توانست ۸۷میلیارد تومان تراز عملیاتی مثبت داشته باشد که نسبت به ماه گذشته بیش از ۵۱درصد افت داشته است.

«وملل» طی ماه گذشته، دو هزار و ۸۴۵میلیارد تومان تسهیلات به مشتریان خود اعطا کرده است. این میزان تسهیلات اعطایی افزایش ۲۸درصدی را نسبت به ماه گذشته و در مقایسه با متوسط ۱۲ماه گذشته، کاهش ۵۱درصدی را نشان می‌دهد. 

این موسسه بیش از هزار و ۹۳۰میلیارد تومان تسهیلات وصولی دریافت کرد که در مقایسه با متوسط ۱۲ماه قبل خود، ۶۴درصد کاهش یافته است. در بخش مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره، وملل با افزایش پنج درصدی نسبت به ماه گذشته همراه شده و در مقایسه با متوسط ۱۲ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، ۵۴درصد افزایش یافته است.

مانده اول ماه سپرده‌های سرمایه‌گذاری این موسسه با افزایش ۵۳درصدی نسبت به متوسط ۱۲ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، عدد ۲۹هزار و ۲۵۰میلیارد تومان را ثبت کرده است.

تسهیلات اعطایی در بخش مشارکت مدنی، بیشترین افزایش را در بین اقسام مختلف تسهیلات به خود اختصاص داده است. موسسه اعتباری ملل از ۸۰۴میلیارد تومان با افزایشی ۷۷درصدی به دو هزار و ۸۴۵میلیارد تومان در بخش مشارکت مدنی دست یافته است.

همچنین در بخش سایر تسهیلات نیز رشد هفت درصدی نسبت به ماه گذشته ثبت کرده است. گفتنی است این موسسه در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه نیز رشد هفت درصدی داشته و در خرداد ماه بیش از ۱۳۸میلیارد تومان تسهیلات در این بخش اعطا کرد. 

موسسه اعتباری ملل ۴۴درصد بیشتر از ماه گذشته تسهیلات اعطا شده را وصول کرده و مبلغ هزار و ۹۳۰میلیارد تومان را ثبت کرده است. این رقم همچنین در مقایسه با متوسط ۱۲ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، ۶۴درصد افت داشته است.  

 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81323/رشد-۵۷درصدی-درآمد-تسهیلات-اعطایی-موسسه-ملل