روند خروج نقدینگی از صندوق های سهامی ۳ برابر شد

به گزارش بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه در سهام پرداخته‌شده و اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام منتهی به هفته ابتدایی مردادماه نسبت به هفته گذشته خود باردیگر شاهد خروج نقدینگی از این صندوق‌ها بود به شکلی که این هفته خروج نقدینگی نسبت به هفته‌های گذشته، تقریبا ۳ برابر بود و با خروج ۶۹۸ میلیارد تومان دیگر، ارزش این صندوق‌ها تا ۸ مردادماه، به ۵۱ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان عقب‌گرد کرد.

پس از ارائه جدول مربوط به بازدهی کسب‌شده صندوق‌های سهامی و همچنین ارزش این صندوق‌ها، سایر موارد مربوط تشریح شده است.

روند خروج نقدینگی از صندوق های سهامی ۳ برابر شدروند خروج نقدینگی از صندوق های سهامی ۳ برابر شدروند خروج نقدینگی از صندوق های سهامی ۳ برابر شدروند خروج نقدینگی از صندوق های سهامی ۳ برابر شد

ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه امسال به ۵۱ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان رسیده است.

بهترین عملکرد هفتگی را صندوق مشترک نقش جهان با ۲.۷۷ درصد درصد بازدهی مثبت به خود اختصاص داده پس‌ازآن نیز صندوق پاداش سرمایه پارس با ۲.۷۳ درصد بازدهی مثبت، بهترین عملکرد را در هفته قبل داشته است.

همچنین، ضعیف‌ترین بازدهی هفتگی را سه صندوق قابل معامله پالایشی یکم و قابل معامله واسطه گری مالی یکم و مشترک ایساتیس پویای یزد به ترتیب با  ۵.۹۹ درصد، ۵.۲۸ درصد و ۴.۳۳ درصد بازدهی منفی داشته‌اند.

ذره‌بینی بر عملکرد ماهانه صندوق‌ها

بهترین عملکرد ماهیانه را صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی مپنا ایرانیان با ۱۳.۷۹ درصد بازدهی مثبت داشته و در انتهای این لیست، نام صندوق قابل معامله واسطه گری مالی یکم با عملکرد منفی ۵.۷۱ درصدی مشاهده می‌شود.

دوره سه ماه‌های که برترین‌ها وضع خوبی داشتند

صندوق آوای سهام کیان و ارزش کاوان آینده نیز در این بازه زمانی بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد را به ترتیب قابل معامله واسطه گری مالی یکم با ۸.۵۸ درصد بازدهی منفی و صندوق مشترک رشد سامان با ۷.۱۹ درصد بازدهی منفی به خود اختصاص داده‌اند.

عملکرد سالانه بررسی شد

در یک سال منتهی به ۸ مرداد سال ۱۴۰۰ بهترین عملکرد سالیانه را دو صندوق مشترک پیشتاز و مشترک آسمان یکم به ترتیب با ۸.۹۸ و ۶.۶۵ درصد بازدهی مثبت به خود اختصاص داده‌اند. صندوق‌های مشترک رشد سامان و بانک دی نیز به ترتیب با ۴۹.۶۸ و ۴۳.۶ درصد بازدهی منفی، ضعیف‌ترین بازدهی‌های یک‌ساله را داشته‌اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/244846/روند-خروج-نقدینگی-از-صندوق-های-سهامی-۳برابر-شد