به گزارش خبرنگار اخباربانک، براساس گزارش عملکرد تیرماه، بانک صادرات در تیر ماه مبلغ ۲۳۴۴ میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرد که نشان دهنده افت حدودا ۱۸ درصدی نسبت به ماه گذشته است.

سود پرداختی به سپرده ها در بانک صادرات نیز با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به خرداد به مبلغ ۲۳۶۳ میلیارد تومان رسید.

در نتیجه، تراز بانک در تیر ماه برابر منفی ۱۹ میلیارد تومان شد. این در حالی است که تراز ماه خرداد برابر مثبت ۱۷۵ میلیارد تومان بود.

تراز بانک در ۴ ماهه نخست سال مالی جاری برابر با مثبت ۵۱۷ میلیارد تومان می باشد. تراز دوره مشابه سال گذشته برابر منفی ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است.

همچنین قیمت سهم بانک صادرات در یک ماه اخیر ۱۱ درصد افت ارزش داشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81283/تراز-مثبت-175-میلاردی-بانک-صادرات-منفی-19-میلیاردی-تبدیل