فرش قرمز صندوق‌های مختلط‌ها برای ورود

به گزارش بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط پرداخته‌شده است.

اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

ازجمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق‌ها، بازدهی هفتگی، ماهیانه، فصلی و بازدهی یکساله آن‌ها اشاره کرد.

همچنین میزان تغییر در ارزش صندوق طی یک هفته اخیر ارائه شده است.

فرش قرمز صندوق‌های مختلط‌ها برای ورود

ارزش صندوق‌های مختلط در مرداد حاکی از آن بوده که این صندوق‌ها برای نقدینگی فرش قرمز پهن کردند تا بار دیگر ماشین پارک شده پول این بار و در ابتدای ماه، بار دیگر به سراغ صندوق‌ها آمده تا ارزش صندوق‌های مختلط در مقایسه با هفته گذشته ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بیشتر شده باشد.

ارزش صندوق‌های مختلط در نخستین هفته مردادماه به ۲ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان برسد.

با افزایش حجم ورودی نقدینگی به این صندوق‌ها، آرزوی شکستن سقف ۳ هزار میلیارد تومانی مقاومت این صندوق‌ها چندان دور از انتظار و ذهن نخواهد بود.

صندوق مشترک کوثر ضعیف‌ترین عملکرد هفتگی

بهترین عملکرد هفتگی متعلق به صندوق قابل معامله سپهر اندیشه نوین با ۱.۰۴ درصد بازدهی مثبت است؛ ضعیف‌ترین بازدهی نیز مربوط به صندوق مشترک کوثر با ۱.۱۲ درصد منفی است.

صندوق تجربه ایرانیان همچنان تنهاترین قرمز ماهانه 

بهترین عملکرد ماهانه هم نصیب صندوق مشترک پارس با بازدهی ۷.۸۸ درصد مثبت بود و ضعیف‌ترین عملکرد ماهیانه را نیز تجربه ایرانیان با ۷.۵۳ درصد بازدهی منفی داشته و نکته حائز اهمیت آنجاست که تنها صندوقی که طی ماه عملکرد منفی داشته همین صندوق تجربه ایرانیان بوده است.

خوب‌ها و بدهای فصلی را بشناسید

بهترین عملکرد سه ماهه را نیز مشترک مدرسه کسب‌وکار صوفی رازی با ۱۳.۲۱ درصد داشته و پس‌ازآن صندوق مشترک آسمان خاورمیانه با ۱۲.۰۶ درصد قرارگرفته و از سوی دیگر، ضعیف‌ترین عملکرد نیز همچنان پس از هفته‌ها متعلق به تجربه ایرانیان با ۱۱.۸۲ درصد بازدهی منفی است.

وقتی حال صندوق‌های ضعیف اصلا خوب نیست

بهترین عملکرد یک‌ساله را پاداش سهامداری توسعه یکم و یکم نیکوکاری آگاه و توسعه ممتاز به ترتیب با ۱۹.۹۲ درصد، ۱۳.۵۳ درصد و ۹.۱۹ درصد داشته‌اند و ضعیف‌ترین عملکرد یکساله را نیز صندوق جسورانه فناوری بازنشستگی با ۶۶.۶۸ درصد منفی و نواندیشان با ۳۴.۰۷ درصد بازدهی منفی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/244844/فرش-قرمز-صندوق-های-مختلط-برای-ورود-نقدینگی