به گزارش اخباربانک، بلوک ۸درصدی بانک صادرات که ۱۴ میلیارد و ۲۸ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۷۶۰سهم این شرکت را شامل می شود به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه(معادل قیمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) بعلاوه ۲۰ درصد به شرط آن که از مبلغ ۲۵۹۲ریال کمتر نباشد و ارزش کل پایه ۳۶هزار و ۳۶۱ میلیارد و ۳۹۹میلیون و ۶۳۳هزار و ۹۲۰ریال، امروز(دوشنبه) به صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲ ساله با فاصله هر قسط ۶ ماه روانه میز فروش شد، اما خریدار نشد.

شایان ذکر است برای واگذاری این بلوک بانکی، مبلغ ۳ هزار و ۶۳۶ میلیارد و ۱۳۹میلیون و ۹۶۳هزار و ۳۹۲ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده و مبلغ ۳۶۳میلیارد و ۶۱۳میلیون و ۹۹۶هزار و ۳۳۹ریال به عنوان سپرده بررسی صلاحیت تعیین شده بود.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81237/بلوک-8درصدی-بانک-صادرات-بدون-خریدار-ماند