به گزارش اخباربانک، رحمت اله اکرمی از راه اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک خبر داد و گفت: ضوابط اجرایی این طرح هم در آینده نزدیک به بانک‌ها ابلاغ می شود .

وی ادامه داد: ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره های واسطه در ارائه اوراق، جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده های احتمالی از اوراق و اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت اقتصاد و بانک ها ، امکان رصد و پایش فعالیت های اقتصادی و مالی توسط وزارت اقتصاد ، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع معامله از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی است.

اکرمی با اشاره به هزینه تولید حدود ۲۶۲ هزار تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و افزود: درحال حاضر اوراق به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81218/سامانه-سفته-برات-الکترونیکی-راه-اندازی