به گزارش اخباربانک، سود خالص بانک کارآفرین در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ معادل ۱۱٫۷۰۶٫۹۰۲ میلیون ریال و سود انباشته به رقم ۸٫۰۹۴٫۰۱۶ میلیون ریال رسید.

سود نقدی بابت هر سهم بانک کار آفرین صفر ریال اعلام شد.

از محمد رضا خورسندی، ناصر صنعتی نژاد فرد، محمد رضا فرزین، مهدی سیف علیشاهی و احمد بهاروندی به عنوان اعضای هیئت مدیره بانک کار آفرین یاد می شود.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81215/بانک-کار-آفرین-سهامدارانش-سود-نقدی-نداد