به گزارش خبرنگار اخباربانک، «ونوین» با وجود سودآوری در سال ۹۹ به منظور حفظ کفایت سرمایه امکان تقسیم سود را منتفی اعلام کرد.

بر اساس دستور بانک مرکزی، تقسیم سود از محل تسعیر امکان پذیر نیست و بانک اقتصاد نوین برای تقسیم سود در شرایط فعلی به افزایش سرمایه به منظور بهبود شاخص کفایت سرمایه نیاز دارد.

بانک اقتصاد نوین در سه ماهه نخست سال مالی جاری، حدود  ۴۱۷ میلیارد تومان(معادل ۱۴ تومان به ازای هرسهم) سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹۳ درصد و نسبت به فصل گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است.

این بانک در فصل بهار حدود ۴ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱۸ درصد   و نسبت به درآمد شناسایی شده از این محل در فصل گذشته حدود ۵ درصد رشد را تجربه کرده است.

این بانک در این فصل حدود ۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان سود به سپرده گذاران خود پرداخت کرده که نسبت به فصل گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

این بانک در سه ماهه نخست سال جاری حدود ۵۶۰ میلیارد تومان خالص در آمد کارمزدی شناسایی کرده است.

قیمت سهم ۴۸۱ تومان است و در سه ماه گذشته ۹.۷ درصد رشد را تجربه کرده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81210/بانک-اقتصاد-نوین-سود-تقسیم-نکرد