به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه دانا از برنامه افزایش سرمایه ۳۸۶ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

براین اساس، “دانا” درصدد است سرمایه فعلی را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱٫۹ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی درصورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81185/بیمه-دانا-برنامه-افزایش-سرمایه-۳۸۶-درصدی-تجدید-ارزیابی