به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را در اسفند سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰.۶ درصد عنوان کرد.

همچنین در این گزارش، نرخ رشد پول ۶۱.۷ درصد، شبه پول ۳۶.۲ درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی ۴۱.۱ درصد اعلام شده است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81158/نقدینگی-۴۰-درصد-رشد-پول-۶۱-۷-رسید