به گزارش اخباربانک، نرخ سود بین بانکی در تاریخ ۲۴ تیر ماه نسبت به رقم هفته گذشته با افزایش مواجه شد و به عدد ۱۸.۳۱ درصد رسید.

نرخ سود بین بانکی در ابتدای نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۰ به ۱۷.۹۵ درصد رسیده بود.

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81135/نرخ-سود-بین-بانکی-افزایش-یافت