به گزارش خبرنگار اخباربانک، با کاهش ساعت کاری بانکها و موسسات اعتباری که از چند روز پیش اعمال شده است ساعت کاری سامانه چکاوک بانک مرکزی نیز تغییرات جزئی پیدا کرده است.

سامانه چکاوک پیش از این بابت واگذاری چک تا ساعت ۱۰:۳۰ برای چک های عادی و تا ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه برای چک های رمزدار بوده است.

با تغییر ساعت کاری بانکها تا ساعت ۱۳ ساعت کاری چک های عادی تا ساعت ۱۰ تعیین  و بانک‌ها ابلاغ شد.

همچنین برای چک های رمزدار نیز حداکثر تا ساعت ۱۱ امکان واگذاری آن در سامانه چکاوک بانک مرکزی وجود دارد و در صورت ارائه چک پس از ساعت فوق کارگزاری آن برای روز کاری بعد صورت میگیرد.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81078/ساعت-کاری-چکاوک-نیز-کاهش-یافت