به گزارش خبرنگار اخباربانک، بر اساس تصمیم گرفته شده در دولت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان مرداد ماه در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

این تصمیم برای کاهش مصرف برق گرفته شده که البته سود هنگفتی را نیز نصیب دولت می کند.

هم اکنون بسیاری از بانک‌های دولتی کارکنانی که در روزهای پنجشنبه به سر کار می‌آیند اضافه کاری به آنها پرداخت می‌شود.

مبلغ اضافه کاری هر کارمند بانک در روز های پنجشنبه در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می باشد.

حال اگر تعداد کارمندان بانک های دولتی حدود ۷۰ هزار نفر باشد می‌توان گفت از بابت هر روز تعطیلی روزهای پنجشنبه دولت بیش از ۱۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها را خواهد داشت.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81079/سود-دولت-تعطیلی-بانک-روز-پنجشنبه