با درآمد ثابت

به گزارش بورس‌نیوز، در این گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پرداخته شده است. اقلام اصلی مربوط به صندوق‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. از جمله عناصر اصلی جدول زیر می‌توان به آخرین ارزش صندوق ها، بازدهی ماهیانه و بازدهی یک ساله آن‌ها اشاره نمود.

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه سال جاری به ۳۵۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان رسید.

پس از ارائه جدول زیر که بر اساس میزان بازدهی سالیانه صندوق‌های درآمد ثابت ارائه شده، موارد اصلی به صورت جداگانه توضیح داده شده است:

با درآمد ثابتبا درآمد ثابتبا درآمد ثابتبا درآمد ثابت

 

ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت در پایان هفته جاری به ۳۴۶ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان رسید متوسط ارزش هر صندوق و در ۸۹ صندوق مورد بررسی به ۳ هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان رسیده است.

بهترین عملکرد ماهیانه را دو صندوق طلای سرخ نو ویرا با ۱۰.۷۱ درصد بازدهی و صندوق گروه زعفران سحرخیز با ۶.۰۶ درصد بازدهی داشته اند. همچنین ضعیف‌ترین بازدهی مربوط به دو صندوق مشترک اندیشه فردا و گسترش فردای ایرانیان به ترتیب با ۸.۵ و ۱.۷۴ درصد بازدهی منفی بوده است.

البته باید اشاره داشت که تنها این دو صندوق در بخش ماهانه عملکرد منفی را برجای گذاشته‌اند.

بهترین عملکرد سه ماهه را صندوق درآمد ثابت کوثر یکم با ۸.۵۱ درصد بازدهی داشته است. بدترین عملکرد فصلی را نیز صندوق مشترک اندیشه فردا با بازدهی عجیب و منفی ۶.۴۴ درصدی به خود اختصاص داده است.

بهترین عملکرد سالیانه را صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم با ۳۵.۶۸ درصد و پاداش سرمایه بهگزین با ۲۵.۵۶ درصد داشته اند. کمترین بازدهی محقق شده سالیانه نیز مربوط به دو صندوق مشترک صبای هدف و توسعه سرمایه نیکی به ترتیب با ۵.۸۸ و ۶.۱۱ درصد بازدهی بوده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/243898/ثابت-کوثر-یکم-بهترین-و-مشترک-اندیشه-فردا-