به گزارش اخباربانک، بانک تجارت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری مجموع پرداختی‌های خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مبلغی بالغ‌بر ۲۴ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال به ثبت رسانده و سپرده‌های تسویه شده طی دوره را نیز مبلغی برابر با ۷.۸۴۴.۳۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین “وتجارت” میزان سرمایه ثبت‌شده طی این دوره را ۲۲۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال ارائه کرده است.

میزان پرداختی جهت سود‌ سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک تجارت در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۴ درصد افزایش پرداختی داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با ۶۴ درصد رشد مواجه بوده، همچنین میزان سپرده‌های تسویه شده نسبت به ماه گذشته ۲۰ درصد افزایش پیداکرده است.

بیشترین میزان پرداختی سود سپرده سرمایه‌گذاری در پایان فصل بهار در اختیار بخش «سپرده بلند مدت دو ساله» با ۸ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال بوده و جایگاه بعدی پس از آن را «سپرده کوتاه مدت» با ۸ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال به خود اختصاص داده، همچنین میزان پرداختی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی تا کنون نیز برابر با ۶۸.۷۵۹ میلیارد ریال ارائه شده است.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80989/افزایش-۴درصدی-سود-سپرده-سرمایه-گذاری-بانک-تجارت