به گزارش اخباربانک، بانک دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری مجموع پرداختی‌های خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مبلغی بالغ‌بر ۴ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال به ثبت رسانده و سپرده‌های تسویه شده طی دوره را نیز مبلغی برابر با ۲۶۹.۴۲۶ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین “دی” میزان سرمایه ثبت‌شده طی این دوره را ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال ارائه کرده است.

میزان پرداختی جهت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری بانک دی در سومین ماه از سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته یک درصد افزایش پرداختی داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با ۱۸ درصد رشد مواجه بوده، همچنین میزان پرداختی‌های این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه نیز برابر با ۱۳.۵۰۸ میلیارد ریال شناسایی‌شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافته، بیشترین میزان پرداختی سود سپرده سرمایه‌گذاری در خردادماه سال جاری در اختیار بخش «سپرده بلندمدت دوساله» با ۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال بوده است.
 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80991/رشد-۱۸درصدی-میزان-پرداختی-های-بانک-دی