معدنی و صنعتی گل گهر+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، معدنی و صنعتی گل گهر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره را برابر با ۴۴.۳۹۳ میلیارد ریال ارائه کرده که تنها در بخش فروش محصولات در بازار داخلی فعالیت داشته، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده “کگل” طی دوره مبلغی بالغ‌بر ۷۴.۴۰۰ میلیارد ریال گزارش‌شده و مقدار درآمدی که از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه حاصل‌شده برابر با ۱۲۹.۹۹۷ میلیارد ریال بوده است.

عملکرد ماهانه کگل+بورس نیوز

درآمد‌های شناسایی‌شده “کگل” در خردادماه ۱۴۰۰

روند درآمدهای کسب شده کگل+بورس نیوز

بر پایه این گزارش، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در خردادماه ۱۴۰۰ میزان درآمدی که به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته ۷ درصد رشد درآمد داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۲۷ درصد افزایش را تجربه کرده، بیشترین میزان درآمدی که “کگل” در خردادماه از خود بر جای گذاشته در بخش بازار داخلی بوده و محصول «گندله» با ۳۹.۰۴۹ میلیارد ریال عمده درآمد شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده و پس‌ازآن محصول «کنسانتره سنگ‌آهن» با ۵.۳۲۴ میلیارد ریال قرارگرفته است.

میزان فروش محصولات معدنی و صنعتی کگل

میزان فروش محصولات کگل تا خردادماه+بورس نیوز

به گزارش گروه تحقیق بورس نیوز، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در خردادماه سال جاری مجموع فروش محصولات در بازار داخلی را طی این دوره یک‌ماهه برابر با ۱.۳۳۵.۴۱۵ تن ارائه کرده و میزان فروش محصولاتی که از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه به فروش رفته برابر با ۳.۹۱۰.۰۴۱ تن بوده است.

مقدار فروش محصولات “کگل” در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۲ درصد افزایش را در پی داشته، همچنین از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال جاری میزان فروش این شرکت به میزان ۱۰ درصد افزایش پیداکرده، بیشترین میزان فروش محصولات این شرکت معدنی در اختیار «گندله» با ۱.۱۱۰.۹۵۵ تن بوده که نرخ فروش آن برابر با ۳۵.۱۴۹.۲۷۷ ریال شناسایی‌شده است.


  • بیشتر بخوانید:

رشد ۱۰۰درصدی استخراج سودسازی از “کگل”

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/243634/شروعی-متفاوت-از-کگل