به گزارش خبرنگار اخباربانک، براساس بررسی صورت های مالی این بانک، ” وپارس ” در خرداد ماه ۱۲۰۹ میلیارد تومان از تسهیلات درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته آن ۱۳ درصد افت داشته است.

بانک پارسیان در خرداد ماه ۱۵۹۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات سود پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل آن ۰٫۵ درصد افت داشته است.

بنابراین تراز این بانک در خرداد ماه ۳۸۱- میلیارد تومان است که این عدد در اردیبهشت ماه ۲۰۹- بوده است(بنابراین تراز منفی آن ۸۳ درصد رشد داشته است).

تراز بانک پارسیان در فصل بهار ۱۴۳۰- میلیارد تومان است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۵- بوده است(بنابراین تراز منفی آن ۲۵۳ درصد رشد داشته است).

همچنین بازدهی سهام این بانک در یک ماه گذشته ۳٫۹- درصد بوده است .

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80969/تراز-منفی-1430-میلیارد-تومانی-بانک-پارسیان-فصل-بهار