به گزارش اخباربانک، پورابراهیمی گفت: مجلس طرحی در خصوص اصلاح بانک مرکزی ارائه کرده که کلیات این طرح در مجلس تصویب شد.

وی در خصوص این طرح گفت: اصلاح در بخش‌های ساختاری، نظارتی و اداره بانک مرکزی و همچنین رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی و موارد این چنینی در این طرح تصویب شده است. امیدواریم با تصویب این طرح بانک مرکزی بتواند اقدامات خود را به صورت مستقل از دولت انجام دهد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحاتی نیز در خصوص ارائه تسهیلات از طرف بانک‌ها به تولیدکننده‌ها انجام خواهد شد یا خیر؟ گفت:  بخشی از این اصلاحات به عملکرد بانک مرکزی برمی‌گردد که باید اصلاح شود و بخش دیگر آن نیز در خصوص قوانین بانکداری است که بعد از اصلاح قوانین بانک مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت. /تسنیم

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80957/اصلاحات-ساختاری-بانک-مرکزی-دستور-کار-مجلس-قرار