هر چند در ماه‌های گذشته میزان فعالیت شهروندان ایرانی در حوزه رمزارز‌ها افزایش یافته، اما جز تعدادی استخراج کننده مجاز رمزارز، عملا این حوزه چه در رابطه با استخراج و چه در رابطه با خرید و فروش با یک خلا قانونی بزرگ مواجه بوده و این موضوع از سوی فعالان بخش خصوصی بار‌ها مورد بحث و گمانه زنی قرار گرفته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/243396/نگاهی-به-اخبار-رمرارز‌ها-۱۴۰۰۰۴۰۸